ΚορυφαίαΠολιτική

Δάνειο 75 εκατ. ευρώ από τη Γαλλική Υπηρεσία Ανάπτυξης στην Αρμενία: Υπάρχουν προϋποθέσεις

Στη συνεδρίαση της 20 Ιουνίου, η κυβέρνηση ενέκρινε τη δανειακή σύμβαση μεταξύ Αρμενίας και Γαλλικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης.

Στην αιτιολόγηση της απόφασης αναφέρεται ότι στις 26 Ιουνίου του 2024 προγραμματίζεται να υπογραφεί η «Πιστωτική Σύμβαση αριθ. CAM 1024 01 C μεταξύ της κυβέρνησης της Αρμενίας και της Γαλλικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης» προκειμένου να διατεθούν 75 εκατομμύρια ευρώ πιστωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης για την Αρμενία με τη μορφή δανείου.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

– αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσιονομικού σχεδιασμού, της διαφάνειας, της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των δημόσιων δαπανών,

– μεταρρυθμίσεις του συστήματος δημόσιων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,

– εκσυγχρονισμός του συστήματος κρατικών προμηθειών,

– ανάπτυξη πολιτικής πράσινης οικονομίας, αύξηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και επέκταση της χρήσης πράσινων χρηματοδοτικών μέσων,

– βελτίωση του συστήματος διαχείρισης του χρέους της κυβέρνησης,

– ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών και κεφαλαιαγορών,

– διεύρυνση της εταιρικής διαφάνειας με την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση των λογιστικών και ελεγκτικών δραστηριοτήτων.

Η εφαρμογή μέτρων και μεταρρυθμίσεων σε ορισμένους τομείς, που ορίζονται από τον διμερώς συμφωνημένο πίνακα δράσης πολιτικής, αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη κονδυλίων δημοσιονομικής στήριξης.

Τα κονδύλια δημοσιονομικής στήριξης θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος που ορίζεται από τον νόμο της Αρμενίας «Για τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Αρμενίας για το 2024», επομένως η έγκαιρη λήψη πιστωτικών κεφαλαίων έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της χρηματοδότησης των δαπανών που προβλέπονται από τις κατηγορίες του κρατικού προϋπολογισμού.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button