ΚοινωνίαΚορυφαία

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία της Αρμενίας εντάχθηκε επίσημα στο EuroPris

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αρμενίας εντάχθηκε επίσημα στο EuroPris (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Φυλακών και Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων).

Όπως ενημερώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας, συνταγματάρχης της δικαιοσύνης Αμπακούμ Γκριγκοριάν υπέβαλε την αίτηση για ένταξη στην οργάνωση στον πρόεδρο της οργάνωσης. Στην αίτηση, ο Γκριγκοριάν παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση της σωφρονιστικής υπηρεσίας, τα σχέδια και τις κατευθύνσεις των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων, την πρόοδό τους και τις προσδοκίες ένταξης στον οργανισμό.

Στο διοικητικό συμβούλιο του EuroPris έγινε δεκτή ομόφωνα η αίτηση της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας για ένταξη στην οργάνωση.

Σωφρονιστικές αρχές 39 κρατών μελών της περιοχής του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι μέλη της δομής, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Η ιδιότητα μέλους στο EuroPris θα προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα στη Σωφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών για τη δημιουργία διεθνών επαφών μεταξύ των επαγγελματιών και διευθυντών των φυλακών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόσβαση στο EPIS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Φυλακών) και στο KMS (Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης) κύριες βάσεις δεδομένων πόρων, ενεργή συμμετοχή σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και θέματα που σχετίζονται με τις φυλακές.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button