ΚορυφαίαΟικονομία

Η Παγκόσμια Τράπεζα θα στηρίξει τον μετασχηματισμό της καθαρής ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αρμενία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας ενέκρινε 40 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη του έργου «Ενεργειακή Μεταβατική Ευκαιρία για την Αρμενία», το οποίο θα συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα της Δημοκρατίας της Αρμενίας έως το 2040. Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου του γραφείου της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αρμενία, η επένδυση θα επικεντρωθεί στην αποκατάσταση υποσταθμών μεταφοράς, στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στην εταιρεία μεταφοράς να έχει πρόσβαση σε ιδιωτική χρηματοδότηση, καθώς και στην προώθηση του εκσυγχρονισμού του ενεργειακού τομέα, της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

Ο ενεργειακός τομέας της Αρμενίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα, ιδίως από το φυσικό αέριο, γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια, οι οποίοι επιδεινώνονται από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων είναι απαραίτητη για τη χρηματοδότηση των έργων μεγάλης κλίμακας που απαιτούνται στον τομέα αυτό. Το 2021, το φυσικό αέριο κάλυπτε το 62% του συνολικού ενεργειακού εφοδιασμού της Αρμενίας, ακολουθούμενο από το πετρέλαιο (16%), την πυρηνική ενέργεια (14%) και την υδροηλεκτρική ενέργεια (5%), ενώ οι μη συμβατικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια) κάλυπταν μόνο το 1% περίπου.

«Για να διασφαλιστεί η προσιτή, αξιόπιστη και φιλική προς το περιβάλλον παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές, η Αρμενία χρειάζεται συνεχείς επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς. Επιπλέον, αναμένουμε ότι το έργο αυτό θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που είναι κρίσιμο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής”, δήλωσε ο διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Αρμενία Καρολίν Γκεγκουινάτ.

Το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης περίπου 1,1 GW δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο μεταφοράς έως το 2032, το οποίο θα είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει περισσότερα από 690.000 νοικοκυριά. Αυτό θα μειώσει τις ετήσιες καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 540.000 τόνους. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατομμυρίων δολαρίων, στον εκσυγχρονισμό όλων των υποσταθμών μεταφοράς με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου και ψηφιακής προστασίας και στην αύξηση της συνολικής χωρητικότητας των υποσταθμών μεταφοράς από 2.711 μεγαβόλτ-αμπέρ σε 3.109. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την αύξηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αξιοπιστίας.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button