ΚορυφαίαΠολιτική

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου για τις Εθνικές Μειονότητες υπό την ηγεσία του Αραΐκ Αρουτιουνιάν

Έκτακτη σύνοδος του Συμβουλίου για τις Εθνικές Μειονότητες πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την ηγεσία του αρχηγού του επιτελείου του πρωθυπουργού Αραΐκ Αρουτιουνιάν.

Συνεχίστηκε η συζήτηση των θεμάτων που καλύφθηκαν στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης συνεδρίασης. Ειδικότερα, τα μέλη του συμβουλίου ενέκριναν τις αλλαγές που έγιναν στη διάταξη εργασίας του συμβουλίου. Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η κατανομή της κρατικής στήριξης σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εθνικών μειονοτήτων από τον κρατικό προϋπολογισμό της Αρμενίας για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τα χρήματα που διατέθηκαν για κοινά έργα με απόφαση του συμβουλίου της 5ης Μαρτίου. Ο επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού έδωσε εντολή να υποβληθούν προτάσεις για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης κατά την επόμενη συνεδρίαση, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. 

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εδαφικής Διαχείρισης και Υποδομών, μέλος του Συμβουλίου Βατσέ Τερτεριάν αναφέρθηκε στους οικονομικούς πόρους που διατέθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό στις κοινότητες των εθνικών μειονοτήτων το 2024 και τα κοινωνικοοικονομικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν. Ειδικότερα, σημειώθηκε ότι οι κοινότητες που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα διεύρυνσης των κοινοτήτων έχουν ήδη συμμετάσχει στα προγράμματα επιδότησης από το 2021. Το 2021 υλοποιήθηκαν 6 προγράμματα, το 2022 – 7 προγράμματα, το 2023 – 9 προγράμματα, το 2024 – υποβλήθηκαν 8 προγράμματα. Τονίστηκε ότι ως αποτέλεσμα της αλλαγής του νόμου για την «Δημοσιονομική Εξίσωση», στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024, καθορίστηκε επιδότηση 129 χιλιάδων δολαρίων για όλες αυτές τις κοινότητες που δεν συμμετείχαν στη διεύρυνση και έχουν μικρό πληθυσμό. Σημειώθηκε ότι εκτός από τα προγραμματισμένα προγράμματα για το 2024, υπάρχουν άλλα 3 μεγάλα προγράμματα, των οποίων οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει με χωριστές αποφάσεις κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού. Αντίστοιχα, εκτελούνται οι εξής εργασίες μελέτης: οι εργασίες κατασκευής του οδικού τμήματος μήκους 3 χιλιομέτρων που παρέχει επικοινωνία με την κοινότητα των Γιαζίντι Φερίκ της περιφέρειας Αρμαβίρ και άλλες κοινότητες της περιφέρειας, το κόστος των οποίων θα είναι περίπου 385 χιλιάδες δολάρια, η επισκευή του διακοινοτικού δρόμου στον οικισμό Οτεβάν της κοινότητας Μετσατζόρ της περιφέρειας Αραγκατσότν, το κόστος του οποίου θα είναι περίπου 256 χιλιάδες δολάρια, τα έργα αεριοποίησης της κοινότητας Σαμιράμ, το κόστος των οποίων θα είναι περίπου 1 εκατ. 26 χιλιάδες δολάρια. Γενικά, το 2021-2024 υλοποιήθηκαν έργα αξίας 4,6 εκατ.δολαρίων, εκ των οποίων τα 2,3 εκατ. ήταν συγχρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού, τα 1,5 εκατ. ήταν κοινοτική συγχρηματοδότηση, συμμετείχαν και άλλα κονδύλια.

Ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν τόνισε την τακτική παρουσίαση τέτοιων εκθέσεων, οι οποίες συνοψίζουν τα προγράμματα που εφαρμόζονται στις κοινότητες με εθνικές μειονότητες και στις διευρυμένες κοινότητες στους οικισμούς με εθνικές μειονότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν και άλλα θέματα που έθεσαν τα μέλη του συμβουλίου. Ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν πρότεινε εάν υπάρχουν επείγοντα θέματα να υποβληθούν στο αρμόδιο τμήμα και στις επόμενες συνεδριάσεις να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθούν με σειρά προτεραιότητας.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button