ΚορυφαίαΟικονομία

Στην αρχή του έτους, σχεδόν όλοι οι οικονομικοί δείκτες της Αρμενίας υπερέβησαν τα αποτελέσματα του Ιανουαρίου 2023

Η Στατιστική Επιτροπή της Δημοκρατίας της Αρμενίας δημοσίευσε τους προκαταρκτικούς κύριους μακροοικονομικούς δείκτες που χαρακτηρίζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας τον Ιανουάριο του 2024, που προέκυψαν από την τρέχουσα επιχειρησιακή περίληψη.

Από τους δείκτες που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία υπερέβη τα στοιχεία του ίδιου μήνα πέρυσι κατά 10,7%. Επιπλέον, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, ο δείκτης αυτός μειώθηκε κατά 45,1%.

Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιανουάριο του 2024 ήταν κατά 21 τοις εκατό υψηλότερος από τον δείκτη του ίδιου μήνα πέρυσι, φτάνοντας τα 206 δισεκατομμύρια 254,3 εκατομμύρια δραχμές. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, μειώθηκε κατά 43,1%.

Ο όγκος των κατασκευών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ξεπέρασε τον δείκτη του αντίστοιχου μήνα πέρυσι κατά 9,5%, αλλά σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, μειώθηκε κατά 86,1%. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο όγκος των κατασκευών ανήλθε στα 17 δισ. 581,3 εκατ. δρχ.

Ο κύκλος εργασιών του εσωτερικού εμπορίου τον Ιανουάριο του 2024 ήταν 19,3% υψηλότερος από τον δείκτη του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, διαμορφώνοντας τα 340 δισεκατομμύρια 782,5 εκατομμύρια δραχμές. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, ο δείκτης αυτός μειώθηκε κατά 51,7%.

Ο όγκος των παρεχόμενων υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2024 (χωρίς εμπορικές συναλλαγές) ξεπέρασε τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους κατά 4,4 τοις εκατό, φθάνοντας τα 236 δισ. 954,1 εκατ. δραχμές. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, ο δείκτης μειώθηκε κατά 17,2%.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν 0,9 τοις εκατό χαμηλότερος από τον Ιανουάριο του 2023, αλλά 1,2 τοις εκατό υψηλότερος από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Το 2023, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων ήταν 0,3% χαμηλότερες τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023.

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, παρήχθησαν 815,7 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας στην Αρμενία, ποσοστό 6,4% λιγότερο από τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2023, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 2%.

Τον πρώτο μήνα του 2024, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον όγκο της ακαθάριστης αγροτικής παραγωγής και τον μέσο μηνιαίο ονομαστικό μισθό.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button