ΚοινωνίαΚορυφαία

Το Στρατιωτικό Αεροπορικό Ινστιτούτα της Αρμενίας θα ενωθούν και θα αποτελέσουν τη Στρατιωτική Ακαδημία του Βαζγκέν Σαρκισιάν

Η αρμενική κυβέρνηση θα προβεί σε αναδιοργάνωση του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου του Βαζγκέν Σαργκσιάν και του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου Αεροπορίας του Στρατάρχη Αρμενάκ Χανφεριάντς, βάσει των οποίων θα ιδρυθεί νέα Στρατιωτική Ακαδημία. Η σχετική απόφαση ελήφθη σε κυβερνητική συνεδρίαση την Πέμπτη.

Η νέα Ακαδημία θα φέρει και πάλι το όνομα του Βάζγκεν Σαρκισιάν.

Ειδικότερα, στο σκεπτικό αυτής της απόφασης αναφέρεται ότι λόγω της μείωσης του αριθμού των αιτούντων τα τελευταία χρόνια, αλλά και της ζήτησης για ορισμένες ειδικότητες, έχει γίνει επίκαιρη η βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης και χρηματοδότησής τους.

Επιπλέον, λόγω του περιορισμένου προσωπικού και του επιστημονικού και παιδαγωγικού προσωπικού, καθώς και των Ακαδημαϊκών Συμβουλίων, ήταν δύσκολη η διεξαγωγή έρευνας στα παραπάνω ιδρύματα. Έτσι, η ενοποίηση των πανεπιστημίων θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων κατάρτισης και της υπάρχουσας εκπαιδευτικής βάσης με χαμηλότερο κόστος.

Η κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι η συγχώνευση των προαναφερθέντων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όχι μόνο θα καταστήσει δυνατή την ενοποίηση των διοικητικών οργάνων καθώς και των μονάδων που εκτελούν την ίδια λειτουργία, αλλά και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την εισαγωγή μιας νέας κουλτούρας διαχείρισης των στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button