ΚορυφαίαΟικονομία

Στόχος για το 2023 – να εξασφαλίσουμε οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον 7%:  Νικόλ Πασινιάν

Υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση στην κυβέρνηση σχετικά με τις τάσεις οικονομικής ανάπτυξης και τα αναπτυξιακά σχέδια στην Αρμενία.

Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα: «Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Επιτροπή την προηγούμενη ημέρα, η Αρμενία συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής οικονομικής δραστηριότητας.  Στόχος μας για το 2023 είναι να  εξασφαλίσουμε οικονομική ανάπτυξη τουλάχιστον 7%.  Προτείνω να συζητήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον δείκτη οικονομικής δραστηριότητας και να συνοψίσουμε τις επερχόμενες ενέργειές μας σχετικά με την εγγύηση των στόχων μας όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα».

Οι υπεύθυνοι αναφέρθηκαν  στα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Επιτροπή για τους κύριους μακροοικονομικούς δείκτες Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2023.  Αντίστοιχα, καταγράφηκε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 10,9%.  Ο όγκος των κατασκευών αυξήθηκε κατά 13,2%, οι υπηρεσίες κατά 23,5%, το εσωτερικό εμπόριο κατά 18% και το εξωτερικό εμπόριο κατά 77,7%.  Ο δείκτης καταναλωτικού πληθωρισμού μειώθηκε, διαμορφώνοντας το 8,1%.  Σημειώθηκε ότι η εισροή κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού στην Αρμενία συνεχίζεται.

Συζητήθηκαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς την κατεύθυνση της διατήρησης της δυναμικής προοδευτικής ανάπτυξης που καταγράφεται στον οικονομικό τομέα.  Εξετάστηκαν επενδυτικά έργα και αναπτυξιακά προγράμματα στη βιομηχανία, τη γεωργία, την αστική ανάπτυξη, τις υποδομές, την ενέργεια, την τεχνολογία και άλλους τομείς, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, τις διεθνείς οικονομικές τάσεις κ.λπ.Συνοψίζοντας, ο Πρωθυπουργός της χώρας τόνισε τη συνεπή εργασία για τη διασφάλιση της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης και έδωσε εντολή να παραμείνει στο επίκεντρο η υλοποίηση των στόχων της κυβέρνησης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button