ΚοινωνίαΚορυφαία

Η GRECO δεν θεωρεί πλέον την Αρμενία χώρα με «γενικά μη ικανοποιητικές» επιδόσεις

Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) διεξήγαγε τακτική αξιολόγηση της πρόληψης της διαφθοράς μεταξύ δικαστών, βουλευτών και εισαγγελέων στην Αρμενία (η Αρμενία υποβάλλεται σε αυτήν την αξιολόγηση από το 2015).

Από το 2019, λόγω του χαμηλού επιπέδου εφαρμογής των συστάσεων της GRECO, η απόδοση της Αρμενίας αξιολογήθηκε ως «γενικά μη ικανοποιητική» (11 από τις 18 συνολικά υποβληθείσες συστάσεις παρέμειναν ανεκπλήρωτες).

Το 2022, ως αποτέλεσμα των μεγάλης κλίμακας μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς και του δικαστικού συστήματος, καθώς και των πρόσθετων συζητήσεων της μόνιμης αντιπροσωπείας της Αρμενίας κατά την 93η σύνοδο ολομέλειας της GRECO που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 20 έως τις 24 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, αξιολογήθηκαν δύο ακόμη συστάσεις ως εκπληρωμένες. Ως αποτέλεσμα, η Αρμενία εξήλθε οριστικά από τη διαδικασία μη συμμόρφωσης της αξιολόγησης GRECO, και δεν θεωρείται πλέον χώρα με «γενικά ανεπαρκείς» επιδόσεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αρμενίας θα είναι συνεπές στο θέμα της συνέχισης της καταπολέμησης της διαφθοράς, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της GRECO.

Η Ομάδα Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα όργανο που ιδρύθηκε για την παρακολούθηση των προτύπων κατά της διαφθοράς των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο λειτουργεί από το 1999. Η Δημοκρατία της Αρμενίας είναι μέλος της GRECO από το 2004 και αξιολογείται τακτικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστάσεων της GRECO.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button