ΚοινωνίαΚορυφαία

Από την 1η Ιανουαρίου μειώνεται ο συντελεστής φόρου εισοδήματος

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος μειώθηκε στο 20%. Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας κρατικός φόρος που καταβάλλεται στον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Φορολογούμενοι θεωρούνται φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι και μη κάτοικοι. Εξάλλου, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συμβολαιογράφοι, ως φυσικά πρόσωπα, θεωρούνται φορολογούμενοι μόνο ως προς το ατομικό εισόδημα.

Σύμφωνα με το «Armenpress», φυσικά πρόσωπα κάτοικοι της Δημοκρατίας της Αρμενίας θεωρούνται εκείνα που βρίσκονταν πράγματι στη Δημοκρατία της Αρμενίας για 183 ημέρες ή περισσότερες κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ή των οποίων το κέντρο ζωτικών συμφερόντων βρίσκεται στη Δημοκρατία της Αρμενίας. Πέραν αυτού, φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι είναι όσα απασχολούνται στην κρατική υπηρεσία στην Αρμενία και εργάζονται προσωρινά εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Φυσικά πρόσωπα μη κάτοικοι της Δημοκρατίας της Αρμενίας είναι εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς, δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Για φυσικά πρόσωπα μόνιμους κατοίκους, το ακαθάριστο εισόδημα που λαμβάνεται από πηγές της Δημοκρατίας της Αρμενίας ή/και από πηγές εκτός της της Δημοκρατίας της Αρμενίας θεωρείται ότι υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ενώ για φυσικά πρόσωπα μη κατοίκους – ακαθάριστα έσοδα από πηγές της της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Το φορολογητέο εισόδημα ορίζεται ως η θετική διαφορά μεταξύ του ακαθάριστου εισοδήματος και του εκπεστέου εισοδήματος.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button