ΚορυφαίαΠολιτική

Ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν υπέγραψε διάταγμα σχετικά με μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται υπό τις συνθήκες του κηρυγμένου στο Αρτσάχ στρατιωτικού νόμου

Ο Πρόεδρος Αραΐκ Αρουτιουνιάν υπέγραψε διάταγμα σχετικά με μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται υπό τις συνθήκες του κηρυγμένου στο Αρτσάχ στρατιωτικού νόμου.

Σύμφωνα με το διάταγμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κανονική δραστηριότητα της ζωής του πληθυσμού της Δημοκρατίας του Αρτσάχ και να αποτραπούν πιθανές απειλές σε σχέση με την κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Στεπανακέρτ-Γκορίς από το Αζερμπαϊτζάν στις 12 Δεκεμβρίου 2022 και με βάση τον Νόμο «Περί Νομικού Καθεστώτος Στρατιωτικού Νόμου», αποφασίστηκε:

  • Να μεταφερθούν στο καθεστώς εργασίας του στρατιωτικού νόμου οι εγκαταστάσεις ιδιαίτερης σημασίας για τους φορείς του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, την άμυνα, το κράτος και την οικονομία.
  • Εν ανάγκη, να περιοριστεί το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην επικράτεια της Δημοκρατίας του Αρτσάχ, καθώς και να καθοριστεί ένα ειδικό καθεστώς για την έξοδο από την εν λόγω επικράτεια.
  • Να προστατευτούν η ζωτική δραστηριότητα του πληθυσμού, οι ειδικά προστατευμένες εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν τη μεταφορική δραστηριότητα, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή και την υγεία του πληθυσμού και το περιβάλλον.
  • Να περιοριστεί το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, να απαγορευτούν οι απεργίες και άλλες εκδηλώσεις που σταματούν ή αναστέλλουν τις δραστηριότητες οργανώσεων, εν ανάγκη, να ανασταλούν, σύμφωνα με το νόμο, οι δραστηριότητες οργανώσεων που έχουν εμπλακεί σε προπαγάνδα και άλλες δραστηριότητες κατά της αμυντικής ικανότητας και ασφάλειας της Δημοκρατίας του Αρτσάχ υπό τις συνθήκες του στρατιωτικού νόμου.
  • Για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα και τη διασφάλιση της εφαρμογής προσωρινών περιορισμών στα δικαιώματα και τις ελευθερίες, να δημιουργηθεί επιχειρησιακό αρχηγείο.
  • Ο Ρουμπέν Βαρντανιάν, Υπουργός Επικρατείας της Δημοκρατίας του Αρτσάχ, ορίστηκε Επικεφαλής του Επιχειρησιακού Αρχηγείου για τη διαχείριση του επιχειρησιακού αρχηγείου.
  • Να διαπιστωθεί ότι οι οδηγίες του Αρχηγού του Επιτελείου που απορρέουν από το παρόν διάταγμα είναι δεσμευτικές για τους φορείς της πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για φυσικά και νομικά πρόσωπα.
  • Να δωθεί εντολή στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αρτσάχ να θεσπίσει ειδική διαδικασία για την πώληση, την αγορά και την κυκλοφορία τροφίμων, φαρμάκων και βασικών αγαθών αμέσως μόλις τεθεί σε ισχύ το παρόν διάταγμα.
Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button