ΚορυφαίαΠολιτική

Θα δημιουργηθεί Υπηρεσία Ξένων Πληροφοριών

Στην Αρμενία θα δημιουργηθεί μια υπηρεσία ξένων πληροφοριών, η οποία θα λειτουργεί υπό την εξουσία του πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Αρμενίας συζήτησε τη δέσμη σχεδίων του Νόμου «Περί Δραστηριοτήτων Υπηρεσίας Ξένων Πληροφοριών και Υπηρεσίας Ξένων Πληροφοριών» και συναφών νόμων, ενημερώνει το radar.am.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αρμενίας Γκριγκόρ Μινασιάν σημείωσε ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας όσο και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχουν μονάδες που εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν ένα είδος στρατιωτικής θητείας. Ωστόσο, τώρα θα δημιουργηθεί ένα νέο είδος κρατικής υπηρεσίας, που δεν θα αποτελεί πλέον στρατιωτική θητεία. «Θα δοθεί η ευκαιρία να γεμίσει ο νεοσύστατος φορέας με δημόσιους υπαλλήλους που εργάζονται σε άλλα τμήματα, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ίδρυση της υπηρεσίας ξένων πληροφοριών με την εμπειρία, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τους».

Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέφερε επίσης ότι οι μέθοδοι της υπηρεσίας ξένων πληροφοριών υφίστανται σημαντικές αλλαγές και είναι σημαντικό η Αρμενία να μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητές της σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. «Στον κόσμο, οι μέθοδοι και οι τύποι πληροφοριών αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχουν πάντα άμεση σχέση με την υπηρεσία στρατιωτικού χαρακτήρα, επομένως, από αυτή την άποψη, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία ξένων πληροφοριών ως όργανο υπαγόμενο στον Πρωθυπουργό».

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button