ΚοινωνίαΚορυφαία

Δημοσιεύτηκε η έκθεση του ENNHRI για το 2022 για την Αρμενία

Δημοσιεύτηκαν η περιφερειακή έκθεση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Ιδρυμάτων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ENNHRI) για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη και η έκθεση για την Αρμενία.

Εκθέσεις από 40 ευρωπαϊκές χώρες υποδεικνύουν επιδείνωση του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου στην Αρμενία αναφέρεται στην ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του θεσμού του Διαμεσολαβητή, την έγκριση των νέων κωδίκων ποινικής και ποινικής δικονομίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, καταπολέμηση της υποκίνησης του μίσους και των προσβολών κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και τη λειτουργία των κρατικών θεσμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και το δικαστικό σύστημα.

Η έκθεση εξετάζει επίσης θέματα όπως οι κανόνες για την επιλογή και τον διορισμό δικαστών, το ισχύον σύστημα καταγραφής υποθέσεων, την αύξηση του κρατικού φόρου για την προσφυγή στο δικαστήριο, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον πλουραλισμό και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των δημοσιογράφων, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε νομικές και έκτακτες καταστάσεις, καθώς και την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων σε σχέση με την COVID-19.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button