ΚοινωνίαΚορυφαία

Απλοποιείται η διαχείριση για την απόκτηση ή τον τερματισμό της υπηκοότητας

Στη συνεδρίασή της 23ης Ιουνίου, η κυβέρνηση ενέκρινε απόφαση, η οποία προβλέπει, ειδικότερα, ρύθμιση για την απόκτηση ιθαγένειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, τον τερματισμό της ιθαγένειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εγγράφων για τη λήξη της ιθαγένειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας των ανηλίκων, συζήτηση διαδικασιών, ενέργειες των εξουσιοδοτημένων φορέων σε θέματα ιθαγένειας και προθεσμιών.

Ως αποτέλεσμα, θα αποσαφηνιστούν τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτηση ή τη λήξη της ιθαγένειας, θα απλοποιηθεί η διαχείριση στις αναφερόμενες διαδικασίες και θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη διακοπή της ιθαγένειας του τέκνου, ο γονέας υποβάλλει αυτοπροσώπως αίτηση, συμπληρώνει αίτηση, το έντυπο της οποίας, καθώς και ο κατάλογος των απαιτούμενων εγγράφων, εγκρίνονται με το παρόν σχέδιο. Επιπλέον, έχουν αλλάξει οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για τις ενέργειες των κρατικών φορέων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος προβλέπει 90 εργάσιμες ημέρες για την εξέταση των αιτήσεων για ιθαγένεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας, οι όροι εκτέλεσης των καθηκόντων που ανατίθενται στα όργανα που εμπλέκονται στις διαδικασίες ιθαγένειας ορίζονται κατά τρόπο ώστε σε 90 εργάσιμες ημέρες να είναι δυνατή για να διασφαλιστεί η πλήρης εξέταση της υπόθεσης.

Τα έντυπα αίτησης για την απόκτηση ή τον τερματισμό της υπηκοότητας της Δημοκρατίας της Αρμενίας έχουν επίσης απλοποιηθεί, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι οι περισσότερες πληροφορίες που απαιτούνται από αυτούς δεν χρειάζονται, στην πράξη αυτό δεν επηρεάζει την έκβαση της υπόθεσης, ενώ η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δημιουργεί επιπλέον χρόνο και προβλήματα στους πολίτες.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button