ΚοινωνίαΚορυφαία

Οι συναλλαγές με μετρητά άνω των 300 χιλιάδων dram θα θεωρούνται άκυρες

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του νόμου «Για συναλλαγές χωρίς μετρητά». Έτσι, οι συναλλαγές στην Αρμενία σε μετρητά
άνω των 300 000 ντραμ θα κηρυχθούν στο εξής άκυρες.

Έτσι, από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, οι συναλλαγές για την απόκτηση ή τη μίσθωση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για δάνειο, θα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς μετρητά. Ειδικότερα, εάν το ποσό της συναλλαγής υπερβαίνει τα 300 χιλιάδες ντραμ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νέο μηχανισμό βάσει του οποίου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις, η συναλλαγή θα θεωρείται αρχικά άκυρη.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button