ΚοινωνίαΚορυφαία

Απογραφή στην Αρμενία τον Οκτώβριο

Στις 8 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της απογραφής του 2022 στη Δημοκρατία της Αρμενίας, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αμπαρτζούμ Ματεβοσιάν.

Όπως ενημερώνει το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης, η επόμενη απογραφή θα γίνει στις 13-22 Οκτωβρίου 2022.

Κατά τη συνεδρίαση, η Στατιστική Επιτροπή υπέβαλε προς συζήτηση στην Επιτροπή τις πληροφορίες για τη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής της απογραφής 2022. Αναφέρθηκε ότι η προετοιμασία της απογραφής οργανώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες και διαδικασίες για τη χρήση της συνδυασμένης απογραφής κύκλου 2020 της ΟΗΕ και της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη: με τη συλλογή βασικών δεικτών από το κρατικό μητρώο πληθυσμού και 25% των δεδομένων του δείγματος που ορίζονται από το απογραφικό πρόγραμμα.

Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ‘ηταν η συζήτηση του προσχεδίου του Απογραφικού Προγράμματος (ερωτηματολόγιο).

Η Επιτροπή, αφού λάβει  τις γνώμες και τις εισηγήσεις για τα δύο θέματα από τα μέλη της εντός πέντε ημερών, θα τροποποιήσει το ερωτηματολόγιο και θα υποβάλλει το σχέδιο απογραφής 2022 προς έγκριση στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Το ερωτηματολόγιο της απογραφής να εγκριθεί στο επόμενο στάδιο με απόφαση του Κρατικού Συμβουλίου Στατιστικής.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button