ΚοινωνίαΚορυφαίαΟικονομία

Οι πιθανές επιπτώσεις του ρωσο-ουκρανικού πολέμου στην οικονομία της Αρμενίας

Ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και οι κυρώσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές της περιοχής. Όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αρμενίας, η Κεντρική Τράπεζα προσπάθησε να απαντήσει σε πιθανές πιο σημαντικές ερωτήσεις.

1. Πώς θα επηρεάσει το τραπεζικό σύστημα της Αρμενίας η διακοπή λειτουργίας του συστήματος SWIFT;

Το σύστημα SWIFT είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η αποσύνδεση του συστήματος SWIFT δεν ισχύει για όλες τις ρωσικές τράπεζες, κυρίως τις μεγάλες. Οι αρμενικές εμπορικές τράπεζες είναι ελεύθερες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με άλλες εμπορικές τράπεζες στη Ρωσία. Οι εμπορικές τράπεζες της Δημοκρατίας της Αρμενίας μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες για χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε εναλλακτική μορφή, η οποία μπορεί επίσης να εξασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε πληροφορίες ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν μη εμπορικά συστήματα μεταφοράς χρημάτων.

2. Πώς θα πραγματοποιηθούν οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των ρωσικών και αρμενικών επιχειρήσεων;

Η τεχνική πλευρά των χρηματοοικονομικών συναλλαγών περιγράφεται παραπάνω. Οι οικονομικοί όροι των συναλλαγών – νόμισμα, τραπεζικοί λογαριασμοί κ.λπ. – θα πρέπει να εφαρμόζονται βάσει πρόσθετων συμφωνιών με μεμονωμένες επιχειρήσεις, τους ξένους εταίρους τους και τις αρμόδιες εμπορικές τράπεζες. Όλες οι εμπορικές τράπεζες της Δημοκρατίας της Αρμενίας καταβάλλουν προσπάθειες για τον εντοπισμό και την εξάλειψη πιθανών προβλημάτων. Η Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Αρμενίας θεωρεί επιλύσιμα τα προαναφερθέντα προβλήματα, τα οποία αξιολογεί ως ασήμαντους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

3. Πώς θα επηρεάσουν οι κυρώσεις την οικονομία της Αρμενίας;

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων στην οικονομία της Αρμενίας μπορεί να χωριστεί υπό όρους σε δύο μέρη: τον αντίκτυπο των οικονομικών συναλλαγών και τον αντίκτυπο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο αντίκτυπος στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές περιγράφεται παραπάνω. Ο αντίκτυπος των οικονομικών συναλλαγών στις εξαγωγές και τα εμβάσματα παρουσιάζεται παρακάτω. Ταυτόχρονα, αυτές οι επιπτώσεις μπορεί να είναι όχι μόνο αρνητικές, αλλά και να ανοίξουν κάποιες θετικές ευκαιρίες όσον αφορά την εισροή ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων από την περιοχή.

4. Πώς θα επηρεάσει μια τέτοια υποτίμηση του ρουβλίου τις εξαγωγές της Αρμενίας;

Ο αντίκτυπος της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου στις εξαγωγές στη Ρωσική Ομοσπονδία βραχυπρόθεσμα θα είναι φυσικά αρνητικός: η εξωτερική ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στην Αρμενία θα μειωθεί βραχυπρόθεσμα. Το μέγεθος του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: το νόμισμα της συναλλαγής, τους όρους πληρωμής, την ευελιξία των εξαγωγικών εταιρειών, τους ρυθμούς πληθωρισμού στη Ρωσία κ.λπ. Μία από τις φυσικές αντιδράσεις θα είναι η διαφοροποίηση των εξαγωγικών συναλλαγών από τις επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις θέλουν να μειώσουν τους κινδύνους τους.

5. Πώς θα επηρεάσει μια τέτοια υποτίμηση του ρουβλίου τα εμβάσματα προς την Αρμενία;

Η υποτίμηση του ρουβλίου δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα εμβάσματα που εκφράζονται σε ρούβλια. Αντίθετα, θα επηρεάσει την έκφραση σε δολάρια αυτών των μεταφορών. Φυσικά, τα εμβάσματα σε δολάρια ΗΠΑ θα μειωθούν σε κάποιο βαθμό. Ιστορικά, η αρμενική οικονομία έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κραδασμούς αρκετές φορές. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η οικονομία της Αρμενίας εξαρτάται πλέον πολύ λιγότερο από τα εμβάσματα και το μερίδιο της Ρωσίας σε αυτά τα εμβάσματα είναι πολύ μικρότερο. Πιστεύουμε ότι μια ορισμένη μείωση των εμβασμάτων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση της Αρμενίας, αλλά εκτιμούμε ότι ο αντίκτυπος δεν είναι μεγάλος.

6. Πώς θα επηρεάσουν όλες αυτές οι εξελίξεις τον πληθωρισμό στην Αρμενία;

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος αυτών των εξελίξεων στον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες και η μεταβλητότητά τους είναι μεγάλη. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο συνολικός αντίκτυπος, είναι απαραίτητο να συνοψιστεί ο αντίκτυπος όλων αυτών των παραγόντων, και αυτό θα είναι δυνατό μόνο με μια ορισμένη μείωση της μεταβλητότητας. Σε συνθήκες υψηλής μεταβλητότητας, η Κεντρική Τράπεζα καθοδηγείται από τον προγραμματισμό σεναρίων, όταν αναπτύσσονται διαφορετικά πιθανά σενάρια και απόκριση της ΚΤ σε περίπτωση διαφορετικών σεναρίων. Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα δεσμεύεται στην εντολή της για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών· θα τη διασφαλίσει σε περίπτωση εξέλιξης της κατάστασης.

7. Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι εξελίξεις τη φυσική κίνηση των αγαθών;

Η φυσική κυκλοφορία των εμπορευμάτων παρεμποδίζεται επί του παρόντος από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, ιδίως στο εμπόριο με την Ουκρανία. Η Κεντρική Τράπεζα δεν διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές κατευθύνσεις της φυσικής κυκλοφορίας των αγαθών για να δώσει μια πιο επαγγελματική εκτίμηση της κατάστασης.

8. Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι εξελίξεις τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Δημοκρατίας της Αρμενίας;

Όλες οι τράπεζες που λειτουργούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας λειτουργούν εντός του νομικού πλαισίου της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ρυθμίζονται και ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Όλες οι εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Αρμενίας είναι ρευστοποιημένες, υψηλής κεφαλαιοποίησης, ασκούν τις δραστηριότητές τους με κανονικό τρόπο. Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει σαφή δήλωση για μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Κεντρική Τράπεζα είναι πάντα έτοιμη να παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να εκπληρώσει σωστά τις υποχρεώσεις του.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button