ΚοινωνίαΚορυφαία

Η κυβέρνηση παραδίδει το μερίδιό της στο ZCMC στην διαχείριση καταπιστεύματος του ANIF

Το Ίδρυμα Κρατικών Συμφερόντων της Αρμενίας (ANIF) ενημερώνει ότι η Δημοκρατία της Αρμενίας, ως ιδιοκτήτρια περίπου 15% (15.000033%) μετοχών του Συγκροτήματος Χαλκού και Μολυβδαινίου του Ζαγκεζούρ(ZCMC) CJSC, έχει μεταβιβάσει στη διαχείριση καταπιστεύματος του ANIF περίπου 15% (δεκαπέντε τοις εκατό) απλές μετοχές.

Η εντολή του ANIF περιλαμβάνει συμμετοχή στη διαχείριση στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων στη Δημοκρατία της Αρμενίας, σε περιπτώσεις που ο επενδυτής επιθυμεί να έχει κρατική συμμετοχή. Από αυτή την άποψη, το ANIF αξιολογεί θετικά ότι η Δημοκρατία της Αρμενίας θα πραγματοποιήσει το μερίδιο 15% του ZCMC μέσω μιας επαγγελματικής δομής.

Μέσω αυτού, το ANIF τονίζει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός μηχανισμού διαχωρισμού κράτους-ιδιωτικού, αποκλεισμού συμφερόντων, περιορισμού και ελέγχου.

Αποτελεί κοινή πρακτική στη βιομηχανία εξόρυξης, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όταν οι εξορυκτικές εταιρείες, ως χώρα υποδοχής, προσφέρουν ένα μικρό μερίδιο στη χώρα υποδοχής από καλή θέληση για τη δημιουργία κοινών αξιών και δίκαιης κατανομής των οφελών.

Το Ίδρυμα Κρατικών Συμφερόντων της Αρμενίας ελπίζει ότι αυτή η συνεργασία θα είναι η αρχή νέων οικονομικών ευκαιριών, δίνοντας προτεραιότητα στο συνδυασμό των συμφερόντων του κράτους, του κοινού και του επενδυτή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχει η προθυμία όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενδιαφερομένων, να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της απόδοσης της βιωσιμότητας και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών εξόρυξης.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταλλευτικού τομέα στον σύγχρονο κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button