ΚοινωνίαΚορυφαία

Η κυβέρνηση δημιουργεί την εταιρία «Hay-Almast»: Θα ελέγχει την αρμενική επιχείρηση διαμαντιών

Στη συνεδρίαση της 9ης Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση αποφάσισε την ίδρυση της Κλειστής Ανώνυμης Εταιρείας «Hay-Almast».

Στην αιτιολόγηση του σχεδίου απόφασης αναφέρεται ότι η νεοσύστατη εταιρεία θα υπογράψει συμβάσεις με εταιρείες διαμαντιών που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Αρμενίας, σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρείες αυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις στη «Hay-Almast», βάσει των οποίων η τελευταία, μαζί με τους εκπροσώπους εταιρειών, θα διοργανώνει επιθεώρηση πρώτων υλών στην εταιρεία «Alrosa».

Ύστερα από τον έλεγχο, σε περίπτωση επιβεβαίωσης αγοράς πρώτων υλών, επιβεβαίωση και υπογραφή σύμβασης, οι δικαιούχοι εταιρείες διαμαντιών καταβάλλουν το ποσό της αξίας της πρώτης ύλης στην εταιρεία «Hay-Almast». Η εταιρεία «Hay-Almast» καταβάλλει το ποσό της πρώτης ύλης που αγοράστηκε μέσα στην προθεσμία που ορίζει η εταιρεία «Alrosa», η λαμβανόμενη πρώτη ύλη πωλείται στις αιτούσες εταιρείες την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις προσφορές που υποβλήθηκαν.

«Για την κάλυψη των εξόδων της Εταιρείας και τη διασφάλιση του ελάχιστου κέρδους, η ενδιάμεση υπηρεσία που παρέχεται στις εταιρείες διαμαντιών θα επιβαρυνθεί με ποσό προμήθειας, το οποίο θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας», αναφέρεται στην αιτιολόγηση της απόφασης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button