ΚορυφαίαΟικονομία

Η ΕΕ επενδύει 4 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του UNIDO στην Αρμενία

Στις 9 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία συμμετοχής με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) για να επενδύσει 4 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος τεχνικής βοήθειας με το UNIDO στην Αρμενία.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη στην Αρμενία προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας. Η βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής και της φροντίδας για το περιβάλλον είναι μερικά από τα οφέλη της ποιοτικής υποδομής. Η βελτιωμένη εμπορική ανταγωνιστικότητα και η αποτελεσματική χρήση των πλεονεκτημάτων που προσφέρονται σε αυτόν τον τομέα θα μας επιτρέψουν να είμαστε περισσότερο σύμφωνοι με το πνεύμα της Συνολικής Συμφωνίας Εκτεταμένης Συνεργασίας”, δήλωσε στο Armenpress ο Frank Hess, Επικεφαλής του τμήματος Συνεργασίας της Αντιπροσωπείας.

Σημειώνεται ότι το έργο θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του αρμενικού συστήματος μετρολογίας, την εντατικοποίηση της συμμετοχής της Αρμενίας στον τομέα της διεθνούς και περιφερειακής μετρολογίας, καθώς και την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Μετρολογίας (EURAMET), μέσω της θεσμικής ενίσχυσης της Εθνικής Αρχής Τυποποίησης και Μετρολογίας, τη βελτίωση του νομικού και ρυθμιστικού συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Αναφέρεται ότι το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία τεσσάρων εργαστηρίων βαθμονόμησης με την αγορά, εγκατάσταση, λειτουργία εξοπλισμού που απαιτείται για την ανάπτυξη προτύπων μετρήσεων, οργάνων μέτρησης, δυνατοτήτων βαθμονόμησης και προετοιμασίας για τη διεθνή διαδικασία διαπίστευσης εργαστηρίων. Αυτό το έργο θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη βιώσιμες, διεθνώς αναγνωρισμένες υπηρεσίες μετρολογίας. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης, η Αρμενία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται στην Αρμενία και να διασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση των εγγράφων αξιολόγησης συμμόρφωσης που εκδίδονται από αρμένικα εργαστήρια δοκιμών, γεγονός που θα αυξήσει τελικά το εμπόριο με άλλες ξένες αγορές της ΕΕ.

Η αποστολή της υποδομής ποιότητας (QA) δεν περιορίζεται στον εμπορικό τομέα. Οι υποδομές βιώσιμης ποιότητας αποτελούν επίσης κίνητρο για άλλους τομείς, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την υποστήριξή της προς την Αρμενία και ενισχύει τη στρατηγική και τεχνική ικανότητα που χρειάζεται η κυβέρνηση της Αρμενίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button