ΚοινωνίαΚορυφαία

Η Αρμενία έχει βελτιώσει έρευνες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά την επανάσταση του 2018: ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή που αποτελείται από δύο μέρη σχετικά με τη διεθνή στρατηγική ελέγχου των ναρκωτικών. Το πρώτο μέρος αφορά στον “χημικό έλεγχο των ναρκωτικών”, το δεύτερο – στο “ξέπλυμα χρημάτων”.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Αρμενία είναι κυρίως μια χώρα διέλευσης για παράνομα ναρκωτικά, όπου η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γίνεται σταδιακά αυστηρότερη.

Στην Ομάδα Οικονομικών Πληροφοριών λήφθηκαν 200 ποινικές υποθέσεις που περιέχουν στοιχεία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, από το 2018 έως το 2019. Τον Νοέμβριο του 2020, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στους 700. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν τους εκπροσώπους του προηγούμενου καθεστώτος.

«Η Αρμενία θα πρέπει να ποινικοποιήσει τα νομικά τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι τομείς αναφοράς υποβάλλουν υποχρεωτικές εκθέσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να ποινικοποιούν την εσφαλμένη παρουσίαση των γεγονότων», αναφέρει η έκθεση.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button