ΚοινωνίαΚορυφαία

Η ΕΤΑΑ το 2020 βοήθησε την Αρμενία να εφαρμόσει επείγοντα και μακροπρόθεσμα προγράμματα

Αντιδρώντας στην επιδημία covid-19 στην Αρμενία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) πραγματοποίησε επένδυση ρεκόρ ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ το 2020 για την εφαρμογή ενεργειακών, τραπεζικών και μεταφορικών προγραμμάτων, καθώς και για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του εμπορίου.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της ΕΤΑΑ, η τράπεζα βοήθησε στην κάλυψη των επειγουσών και μακροπρόθεσμων αναγκών της οικονομίας της χώρας.

Η ΕΤΑΑ αύξησε τις επενδύσεις της για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της οικονομίας και να θέσει τις βάσεις για ανάκαμψη, εστιάζοντας στη μεταρρύθμιση βελτιωμένων γεωργικών συνθηκών στο μέλλον. Η Τράπεζα εξακολούθησε να επικεντρώνει τη στήριξή της στον ιδιωτικό τομέα και η βοήθεια αυτή το 2020 έγινε περισσότερο από το 90% των συνολικών επενδύσεων της ΕΤΑΑ στην Αρμενία.

Προς υποστήριξη της διατήρησης των ζωτικών εμπορικών ροών, η ΕΤΑΑ στην Αρμενία παρείχε νέα στήριξη ρεκόρ για συναλλαγές χρηματοδότησης συναλλαγών ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης του εμπορίου, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ τοπικές τράπεζες-εταίροι.

Η ΕΤΑΑ επέκτεινε περαιτέρω τη στήριξή της προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας δάνεια σε εμπορικές τράπεζες για περαιτέρω επιχειρηματικά δάνεια. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την πιστωτική γραμμή «Γυναίκες στις Επιχειρήσεις».

Στον τομέα των υποδομών, η τράπεζα χρηματοδοτεί την ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό του συνοριακού σημείου διέλευσης κοντά στην πόλη Μεγρί για να το ευθυγραμμίσει με τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας. Το έργο έλαβε σημαντική επιχορήγηση από την ευρωπαϊκή κυβέρνηση.

Η ΕΤΑΑ έχει βοηθήσει τα ηλεκτρικά δίκτυα της Αρμενίας, τα οποία συνεχίζουν να εκσυγχρονίζουν το δίκτυο διανομής της.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button