ΚοινωνίαΚορυφαία

Στην Αρμενία αναπτύσσεται η παραγωγή εναλλακτικής ενέργειας

Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν πάντα ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης. Το κράτος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και στην εισαγωγή καινοτόμων λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Το ζήτημα της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου έφεραν ξανά στο προσκήνιο τα θέματα της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα και της ασφάλειάς του. Η πολιτική της Αρμενίας προς αυτή την κατεύθυνση αποσκοπεί κυρίως στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού, στην επέκταση της χρήσης των τοπικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στην εισαγωγή μέσων εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο εκτελεστικός κλάδος δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα προσανατολισμένο στις εξαγωγές, για το οποίο εισάγονται νέες παραγωγικές ικανότητες εξοπλισμένες με σύγχρονες τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται επίσης στη διατήρηση και την ενίσχυση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Λαμβάνονται σταθερά μέτρα για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της υφιστάμενης μονάδας πυρηνικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση από τον κρατικό προϋπολογισμό χορήγησε πρόσφατα δάνεια, τα οποία θα συμβάλουν στην αποτελεσματική και ποιοτική εφαρμογή των εργασιών για τη διατήρηση.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button