ΚορυφαίαΠολιτική

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον στον αγώνα κατά του κοροναϊού

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε να μηδενίσει ή να μειώσει τους δασμούς σε ορισμένα ιατρικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του κοροναϊού. Σύμφωνα με την υπηρεσία τύπου της ΕΕ, η απόφαση ελήφθη μετά την εξέταση των προτάσεων των Αρμενικής και της Κιργιζικής πλευράς για την ανάπτυξη συμφωνηθέντων μέτρων και συστάσεων σε σχέση με την εξάπλωση του COVID-19.

Όπως ενημερώνει η υπηρεσία της ΕΕ, η απόφαση λήφθηκε κατόπιν εξέτασης προτάσεων της Αρμενικής και Κιργιζιής πλευράς περί την ανάπτυξη των συμφωνημένων μέτρων και συστάσεων σε σχέση με της εξάπλωσης του COVID-19.

Στο εγγύς μέλλον, οι εμπειρογνώμονες των μερών θα συμφωνήσουν τον ειδικό κατάλογο των εμπορευμάτων που απαιτούνται για την πρόληψη της εξάπλωσης της ιογενούς λοίμωξης.

Επιπλέον, τα μέλη του Συμβουλίου ανέθεσαν στο Συμβούλιο της ΕΕ να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ταχεία δράση και την ανταλλαγή πληροφοριών για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, του αμοιβαίου εμπορίου αγαθών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο χώρο.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button