Οικονομία

Κατευθυντήριες γραμμές βιώσημής ανάπτυξης της Αρμενίας

Μία από τις προτεραιότητες του οικονομικού προγράμματος της Αρμενίας είναι η διασφάλιση της πλήρους οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της μείωσης της φτώχειας.

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι να διασφαλιστεί απο τις αναπτυσσόμενες χώρες η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον 7%. Το 2019, η οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας ήταν 7,6%.»

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button