ΚορυφαίαΠολιτική

Υπό την προεδρία του Τ.Αβινιάν συζητήθηκε το πρόγραμμα για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Αρμενίας

Στις 11 Φεβρουαρίου, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Τιγκράν Αβινιάν, συζητήθηκε το πρόγραμμα για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Αρμενίας κατά την περίοδο 2020-2023. Σύμφωνα με την υπηρεσία τύπου του γραφείου του αναπληρωτή πρωθυπουργού, ο Τιγκράν Αβινιάν σημείωσε, ότι από την άποψη της δημιουργίας ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Δημοκρατία της Αρμενίας και της αύξησης της ελκυστικότητας της χώρας για επενδύσεις, σημαντικό μέρος αποτελούν οι αξιολογήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων εκθέσεων, δεδομένου ότι οι εκθέσεις αυτές επιτρέπουν να αξιολογηθούν τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην έκθεση «Επιχειρηματική δραστηριότητα 2020» της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην οποία η Αρμενία κατέλαβε 47η θέση από 190 χώρες. Το 2018-2019, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του τομέα των επιχειρηματικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, η Αρμενία έχει υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της καταχώρισης ακινήτων, της φορολογίας, του εξωτερικού εμπορίου και της παροχής ηλεκτρισμού τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η θέση της Αρμενίας το 2020 έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με το 2019. Ένας από τους κύριους λόγους σε αυτό είναι, ότι η θέση του δείκτη προστασίας των μικρών επενδυτών μειώθηκε από την 51η στην 120η, λόγω αλλαγής στη μεθοδολογία αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο Αντιπρόεδρος τόνισε, ότι ανεξάρτητα από τις μεθοδολογικές καινοτομίες της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν με τέτοιο προοδευτικό τρόπο, ώστε κάθε χρόνο να υπάρχει βελτίωση και πρόοδος στη θέση. Το πρόγραμμα μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Αρμενίας για το 2019 αποτελούνταν από 51 εκδηλώσεις, 26 από τα οποία εφαρμόστηκαν, 6 από αυτά δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, και 19 βρίσκονται υπό εκτέλεση. Τιγκράν Αβινιάν σημείωσε, ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές και συνεπείς στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων και εκείνοι που, για λόγους μεροληψίας, δεν θα κάνουν ή θα καθυστερήσουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συζητήθηκε λεπτομερώς το πρόγραμμα μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την περίοδο 2020-2023, το οποίο περιλαμβάνει όσο βραχυπρόθεσμες τόσο και μακροπρόθεσμες δράσεις, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε τη σημασία της κοινής και συντονισμένης εργασίας και τόνισε για μια ακόμη φορά ότι οι δραστηριότητες του προγράμματος πρέπει να υλοποιηθούν με έγκαιρο και ποιοτικό τρόπο.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button