ΚορυφαίαΠολιτική

Η ένοπλες δυνάμεις έχουν συμπληρωθεί με μεγάλο αριθμό του στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνικής. Έκθεση του Υπουργείου Άμυνας της ΔΑ

Το Υπουργείο Αμύνης της Δημοκρατίας της Αρμενίας υπέβαλε συνοψισμένη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των κύριων εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί.
Για την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

Οι ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας της Αρμενίας συμπληρώθηκαν με μεγάλο αριθμό στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτικής τεχνικής, μεταξύ των οποίων είναι τα πολυλειτουργικά αεροσκάφη 30ΣΜ, συμπλέγματα αεροπορικής άμυνας ΤΟΡ-Μ2ΚΜ και άλλα μέσα.

Διεξήχθησαν στρατηγικές ασκήσεις, και ασκήσεις ελέγχου. Για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης των στρατευμάτων, την αύξηση της εκπαίδευσης των μονάδων στο έδαφος, απο τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στρατιωτικές ασκήσεις με τη συμμετοχή των πόρων κινητοποίησης.

Πραγματοποιήθηκαν μεγάλου όγκου εργασίες προς την βελτίωση της στρατιωτικής εφημερίας, οι θέσεις και τα σημεία μάχης συμπληρώθηκαν με τα συστήματα επιτήρησης, σταθμούς ηλιακής ενέργειας, πόσιμο νερό και ηλεκτρισμό.

Έχουν αναθεωρηθεί τα προγράμματα στρατιωτικής κατάρτισης, εισήχθηκαν μαθήματα διαφόρου επιπέδου. Στο Πανεπιστήμιο έρευνας εθνικής άμυνας ξεκίνησε τετράμηνο εκπαιδευτικό μάθημα με τίτλο “Στρατιωτική ασφάλεια του κράτους”.

Έχει αυξηθεί το ποσό των στρατιωτικών επιδομάτων. Συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ενίσχυση των διεθνών στρατιωτικό-πολιτικών θέσεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας και την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων

Οι ένοπλες δυνάμεις της ΔΑ συμμετείχαν στις ασκήσεις του Οργανισμού Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές και πολιτικές διαβουλεύσεις.

Στο πλαίσιο της αεμενο- ρωσικής στρατιωτικής και πολιτικής συνεργασίας έχουν υπογραφεί συμφωνίες για την προμήθεια των στρατιωτικό-τεχνικών προϊόντων.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button