Πολιτική

Ο πρωθυπουργός είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει προβλήματα υγείας

Στις 12 Ιανουαρίου, ο Πρωθυπουργός της ΔΑ Νικόλ Πασινιάν  υποβλήθηκε σε διεξοδική γενική εξέταση στο Ιατρικό κέντρο Ναϊηρη, ανέφεραν στο Αρμενρπρες  από το τμήμα πληροφοριών και δημοσίων σχέσεων του προσωπικού του πρωθυπουργού.

“Απαντώντας στην ερώτησή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 12 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν υποβλήθηκε σε γενική ιατρική εξέταση στο Ιατρικό Κέντρο Ναϊηρη. Διεξοδική ιατρική εξέταση έδειξε ότι ο πρωθυπουργός είναι απολύτως υγιής και δεν έχει προβλήματα υγείας», –  ανέφερε το τμήμα.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button