Κοινωνία

Η Αρμενία το 40ο μέλος της ομάδας Πομπίδου

Η Αρμενία επισήμως έγινε το 40ο μέλος της ομάδας Πομπίδου για την καταπολέμιση πρανομης διακίνησης και κατάχρισης των  ναρκοτικών. Η κυβερνητική απόφαση τέθηκε σε ισχύ απο την 1η Ιανουαρίου του 2020. Ο μόνιμός εκπρώσοπος του συμβουλίου της Ευρόπης Παρούϊρ Χοβχαννισιάν απέστειλε μύνημα στην γενική γραμματέα Μαρία Πετσινόβιτς Μπούριτς. Η ομάδα Πομπίδου είνα διακυβερνιτική σώμα, που ιδρύθηκε το 1971 απο τον Γάλλο Πρόεδρο Τζόρτζ Πομπιντού. Το 1980 η ομάδα συμπερηλήφθηκε στο θεσμικό πλαίσιο του συμβουλίου της Ευρόπης ως διευριμένη ιδιωτική συμφωνία.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button