ΚορυφαίαΠολιτική

Συνεδρίασε η Επιτροπή ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Υπό την προεδρία του αναπληρωτή πρωθυπουργού Τιγκράν Αβινιάν πραγματοποιήθηκε η συνεδρία της διυπουργικής επιτροπής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, όπως ανέφεραν απο το γραφείο του Αβινιάν. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης τόνισε, ότι στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος για τη δικαστική μεταρρύθμιση, ύψιστης σημασίας είναι η συζήτηση, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των σχεδίων νομικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Το ισχύον Σύστημα νομικών πληροφοριών (arlis.am) είναι μια εκτεταμένη βάση δεδομένων των νομικών πράξεων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Παράλληλα με αυτό το σύστημα, λειτουργεί επίσης ένας ενιαίος ιστότοπος e-draft.am για τη δημοσίευση των σχεδίων νομικών πράξεων. Ο Τιγκράν Αβινιάν πληροφόρησε, ότι μέσω της ενσωμάτωσης των συστημάτων “arlis” και “e-draft”, καθώς και με την προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών, θα δημιουργηθεί μια ποιοτικά νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα διασφαλίσει την πλήρη ψηφιοποίηση των νομοθετικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι σημαντικό όσο για τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών δραστηριοτήτων, για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας σε αυτόν τον τομέα, τόσο και για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Κατά τη συνεδρία οι συμμετέχοντες συζήτησαν λεπτομερώς τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, καθώς και υποβλήθηκε μια έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του συστήματος των νομικών πληροφοριών.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button