Πολιτική

Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης είναι πρώτιστης σημασίας για την κυβέρνηση της Αρμενίας. Αβινιάν

Για την αρμενική κυβέρνηση, οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης είναι κύριας σημασίας, ιδίως όσον αφορά την καταγραφή των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων. Ο αντιπρόεδρος της Αρμενίας Τίγκραν Αβινιάν δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια του τρίτου φόρουμ της νομικής συνεργασίας Αρμενίας-Γεωργίας, αναφερόμενος στις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στη χώρα, σύμφωνα με το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης. «Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης στην Αρμενία θεωρούνται ως σημαντική προϋπόθεση για τις άλλες τομεακές μεταρρυθμίσεις και καταγραφές των αποτελεσμάτων, ειδικά εάν εξετάσουμε την κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», – σημείωσε ο Τίγκραν Αβινιάν. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, υπεύθυνης και χωρίς διαφθορά δικαστικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας», σημείωσε ο Τιγκράν Αβινιάν.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button