Κοινωνία

Η κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική «Εργάζεσαι στην Αρμενία»

Η κυβέρνηση ενέκρινε τη στρατηγική “Εργάζεσαι στην Αρμενία”, το πεδίο δράσης της και την οικονομική εκτίμησή της. Όπως αναφέρει ο Αρμενπρές, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τιγκράν Αβινιάν σημείωσε ότι η στρατηγική στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, στην προώθηση της απασχόλησης και στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μέσω της εργασίας και της επαγγελματικής αυτοπεποίθησης. “Η στρατηγική προβλέπει την αποτελεσματική συμμετοχή των εργοδοτών στις διαδικασίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων και την επέκταση των δυνατοτήτων υλοποίησης, την ανάπτυξη αποτελεσματικών και στοχοθετημένων προγραμμάτων απασχόλησης”, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button