Πολιτική

Ο πρωθυπουργός συζήτησε το σχέδιο Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας

Σήμερα, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Αρμενίας Νικολ Πασινιάν πραγματοποιήθηκε διάσκεψη περί του σχεδίου Στρατηγικής της Εθνικής Ασφάλειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, όπως αναφέρεται από το προσωπικό του πρωθυπουργού της ΔΑ. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, και τις σχετικές τομεακές στρατηγικές που προκύπτουν από αυτές. Συγκεκριμένα, τέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών εγγράφων, το σύστημα υποταγής στρατηγικών, τη δημιουργία κοινών επικοινωνιών και τα θέματα παρακολούθησης. Ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της συντονισμένης συνεχιζόμενης εργασίας μεταξύ των υπουργείων και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων, με εντολή να κρατηθεί η διαδικασία εκπόνησης στρατηγικής στο επίκεντρο και να παρουσιαστεί σχέδιο βαθμονόμησης της στρατηγικής.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button