Οικονομία

Ο Fitch αναβαθμίζει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Αρμενίας

Για το 2019 οι αξιολογήσεις του οίκου Fitch έχει αναβαθμίσει τις κρατικές αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ξένο και εθνικό νόμισμα κατά ένα επίπεδο, από “Β +” σε “BB-” με “σταθερή” προοπτική. Αυτό αναφέρθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας. Εκτός από την πιστοληπτική της ικανότητα, η Fitch αύξησε επίσης το ανώτατο όριο των αξιολογήσεων της Αρμενίας σε μακροπρόθεσμα ομόλογα σε ξένο και εθνικό νόμισματα. Έτσι, το ανώτατο όριο έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων σε ξένο νόμισμα και σε εθνικό νόμισμα βαθμολογήθηκε ως «ΒΒ», χάρη στις οποίες οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Αρμενίας μπορούν να έχουν υψηλότερη βαθμολογία από την κυρίαρχη (BB-) πιστοληπτική ικανότητα της χώρας (ΒΒ) εάν βαθμολογούνται με Fitch από ομόλογα σε ξένο νόμισμα και σε εθνικό νόμισμα. Η απόφαση για την αύξηση της διαβάθμισης κυριαρχίας της Αρμενίας βασίζεται στην εκτίμηση της Fitch ότι τα Αρμενικά ιδρύματα διευκόλυναν την ειρηνική και ομαλή πολιτική μετάβαση και θα ενισχυθούν περαιτέρω μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ακολουθήσει βιώσιμη μακροοικονομική πολιτική και να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς και των μονοπωλίων, καθώς και την ενίσχυση των θεσμών και του συστήματος διακυβέρνησης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button