ΚορυφαίαΟικονομία

Η Αρμενία έχει διασφαλίσει σταθερή ανάπτυξη και θετικές μεταρρυθμίσεις. ΕΤΑΑ

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η εξασφάλιση ίσων συνθηκών στον οικονομικό τομέα αποτελούν τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της Αρμενίας. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρθηκε η «Φωνή της Αμερικής», το 2019 η Αρμενία κατόρθωσε να διατηρήσει τη σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, παρά τις ορισμένες μειώσεις στην εξορυκτική σφαίρα και στη γεωργία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), φέτος το ΑΕΠ της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 6%. Σύμφωνα με την έκθεση, η προτεραιότητα της νέας αρμενικής κυβέρνησης δεν είναι μόνο η υψηλή οικονομική ανάπτυξη, αλλά ο αντικατοπτρισμός της στη βελτίωση της ποιότητας της πραγματικής ζωής των πολιτών. Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή πλευρά αποδίδει σημασία στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην Αρμενία και στην αύξηση της διαφάνειας σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, οι βελτιώσεις στη δημόσια διοίκηση, οι διαρθρωτικές αλλαγές και η ανάπτυξη των τομέων υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών αποσκοπούν στη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης στην Αρμενία, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μπορεί να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όντας καθοριστικός παράγοντας για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρει στο πρόλογο της έκθεσης η επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας Μπεάτα Γγιαβόρσικ (Beata Yaworsik). Από την άποψη αυτή, οι αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη θέση τους σε περίπτωση βελτιωμένης ποιότητας διαχείρισης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button