Πολιτική

Το εκτελεστικό ενέκρινε την στρατηγική των δικαστικών και νομικών μεταρρυθμίσεων 2019-2023 της ΔΑ

Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αρμενίας ενέκρινε τη στρατηγική δικαστικής και νομικής μεταρρύθμισης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για τα έτη 2019-2023. Όπως αναφέρει το «Αρμενπρές», την παρουσιάσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Ραφίκ Γκριγκοριάν στη συνεδρίαση της κυβέρνησης στις 10 Οκτωβρίου. “Η στρατηγική προβλέπει ριζικές αλλαγές, ιδίως στους τομείς της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, της ανεξαρτησίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς στη δικαιοσύνη. Η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα προβλήματα του δικαστικού και νομικού συστήματος της Αρμενίας, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις των διεθνών δομών και της κοινωνίας των πολιτών, την καλύτερη διεθνή εμπειρία της δικαστικής μεταρρύθμισης, η οποία καθόρισε τον γενικό στόχο της στρατηγικής, τους ξεχωριστούς στρατηγικούς της στόχους και τις αντίστοιχες στρατηγικές κατευθύνσεις. – είπε ο Γκριγκόριαν. Με βάση τη στρατηγική, καταρτίστηκαν τρία σχέδια δράσης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button