Πολιτική

Ξεκίνησαν οι δημόσιες συζητήσεις για τη νέα στρατηγική του εθνικού οράματος του Υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης με επικεφαλής τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Κριστίνα Γκριγκοριάν ξεκίνησε σειρά συζητήσεων του οράματος της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ανάπτηξη του Σχεδίου Δράσης που προκύπτει από αυτό. Η αναπληρωτής υπουργός δήλωσε, ότι η έναρξη της συζήτησης είναι σύμφωνη με το κυβερνητικό σχέδιο δράσης για το 2019-2023, αποσκοπεί στην επίλυση βασικών προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη κοινή συνεργασία για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων για τα επόμενα τρία χρόνια που θα αντικατοπτριστούν στην Εθνική Στρατηγική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στο σχέδιο δράσης 2020 – 2022 που προκύπτει από αυτό. Στη πρώτη ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων, την δικαστική προστασία και το δικαίωμα δίκαιης δίκης.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button