Οικονομία

Οι κατευθύνσεις ανάπτυξης της γεωργίας στην Αρμενία συζητήθηκαν με διεθνείς οργανισμούς δωρητών

Υπό την ηγεσία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Αρατάκ Καμαλιάν, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τη στρατηγική βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, στην οποία συμμετείχαν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, ιδρύματα, Εθνικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο της Αρμενίας και εμπειρογνώμονες. Στην διαδικασία σύνταξης συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας, ορισμένοι διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, τοπικοί εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες που προσκλήθηκαν από την USAID. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκε το σχέδιο εγγράφου στρατηγικής. Το έγγραφο, το οποίο αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες, προβλέπει καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στον γεωργικό τομέα, περιγράφει τις κατευθύνσεις ανάπτυξης, τους στόχους για τα επόμενα χρόνια και τον οδικό χάρτη για την επίτευξή τους.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button