ΚορυφαίαΠολιτική

ΥΕΑ της ΔΑ: Η ζημιά δισεκατομμυρίων δολαρίων που προκλήθηκε στο κράτος έχει αποζημιωθεί

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας έχει εκδώσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών που διεξήγαγε το  Τμήμα Ερευνών της ΥΕΑ στον τομέα της καταπολέμησης της εγκληματικότητας κατά την περίοδο από 10 Μαΐου 2018 έως 14 Ιουνίου 2019. Σύμφωνα με το Τμήμα Ερευνών της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας είχαν κατατεθεί 327 ποινικές υποθέσεις, 21 περιπτώσεις ελήφθησαν από άλλους φορείς, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες 36 ποινικών υποθέσεων και 22 ποινικές υποθέσεις μεταφέρθηκαν στο έτος 2019. 72 ποινικές υποθέσεις κινήθηκαν μόνο για εγκλήματα κατά των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο αναφοράς.  Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, η συνολική απώλεια έφτασε σε 46 791 564 344 AMD, εκ των οποίων 45 655 245 055 AMD ελήφθησαν σε ποινικές υποθέσεις εντός της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και 1 136 319 289 σε ποινικές διώξεις. 22.652.050.485 AMD έχει ανακτηθεί από τη ζημία που προκλήθηκε στο κράτος σε ποινικές υποθέσεις βάσει του ποινικού κώδικα. Επιπλέον, η συνολική ζημία σε άλλες ποινικές υποθέσεις που εστάλησαν στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανήλθε σε 186.083.476 AMD, εκ των οποίων 6.099.498 AMD προς το κράτος,  80.332.506 AMD σε νομικά πρόσωπα, και σε φυσικά άτομα-99.651.472 AMD. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανήλθε σε 105.750.970 AMD.

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button